Kontingent

For klubkontingentet er kontingentåret 1. april til 31. marts og kontingentet skal betales af to gange den 1. april og den 1. oktober. Dog opnås der rabat ved samlet rettidig betaling af årskontingentet (ved indbetaling før 1. april ).

Pris for… ½-årligt / Årligt ved samlet betaling

Aktiv kontingent: 650,- / 1200,-

Passiv kontingent: 120,- / 240,-

Børn* aktiv: 500,- / 900,-

Børn* passiv: 50,- / 100 .-

Pensionister > 65 år: 325,- / 600,-

Studerende på SU 50% på kontingentet

Nitrox-dykker med blandinger op til 40% er inkluderet i kontingentet. For blandinger over 40% afregnes særskilt til klubtakst.

DSF 2012 Senior per år: 280,-
Indmeldelse: 50,-

DSF 2012 Junior (født 1994->) per år: 160,-
Indmeldelse: 25,-

Indmeldelse i klubben: 400,-
Indmeldelse ægtefælle/børn: Gratis

Nøgledepositum: 350,-

Selvrisiko ved skade på materiel: 1000,-

* Børn: til og med 17 år.

Alle der er fyldt 65 år får halveret deres kontingent fra efterfølgende kvartal. Dette gælder for både aktive og passive medlemmer.

Kontingent kan indbetales på klubbens konto i Danske Bank: 1551 – 8 22 67 17